பறக்கும் தட்டு?

மெல்போர்ன் நகரில் ஒருவர் பறக்கும் தட்டை காமிராவில் பிடித்ததாக கூறுகிறார்.

உங்கள் முடிவிற்க்கு விட்டுவிடுகிறேன்...

Comments

Popular posts from this blog

Thaaraa Bharati (1947-2000) from yahoo voices...

ஆசிரியர் தின சிறப்பு கட்டுரை