பனித்துளிகள் மின்இதழ் ஒரு அறிமுகம்,இணையம் பல சாதனைகளை செய்ய சாமான்யர்களுக்கு வாய்ப்புகளை வாரி தருவது நாம் அறிந்ததே. உலகின் மிக பெரிய மீனான திமிங்கில சுறா அறிவியலுக்கெட்டா ஆழத்தில் மறைவதுபோல் பல நல்ல விஷயங்கள் இணையத்தில் நமக்கு தெரியாது போய்விடுகின்றன. இப்போது பனித்துளிகள் தனது நாற்பத்தி ஐந்தாவது இதழை தொட்டிருக்கிறது. ஆனால் நம் எத்தனை பேருக்கு இந்த இதழை தெரியும். தமிழ் மரபினை உயர்த்தி பிடிக்கும் இந்த இதழ் எத்துனை தமிழ் நெஞ்சங்களை அடைந்திருக்கிறது? பெரிய கேள்விக்குறிதான்.

நாற்பத்தி ஐந்தாவது இதழில் முதலில் பலருக்கு தெரியாத தமிழ் மரபின் பொய்க்கால் குதிரை ஆட்டம் குறித்த ஒரு அருமையான அறிமுகக்கட்டுரை, விவேக பானு குறித்த தகவல்கள் என தமிழ் சமுகம் அறிந்துகொள்ள வேண்டிய தகவல்கள் உள்ளன. மேலும் பாஸ்போர்ட் முகவரி மாற்ற விதிமுறைகள், புதிய அறிவியல் கண்டுபிடிப்புகள் என எதிர்காலத்தின் அறிமுகம். பழமைக்கும் புதுமைக்கும் ஒரு அருமையான சமனாக பனித்துளிகள் மலர்ந்துள்ளது. வெற்றி நடை போட எமது நெஞ்சம் கனிந்த வாழ்த்துக்கள்.


இந்த மின்இதழை பெற

http://www.facebook.com/panithuligal
E-mail: d.p.praveen@gmail.com

Comments