அலெக்ஸ் பாண்டியன்



ஒரு படம் ஆயிரம் வார்த்தைகளுக்கு சமம்.

கார்த்தியின் இந்த ஸ்டில் ஒன்றே படத்தை பற்றி சொல்லாமல் சொல்கிறதாக படுகிறது.



சாரி நோ கமெண்ட்ஸ்

Comments