இடரில் எழுந்த நம்பிக்கை சுடர்கள் 2

சென்னை மழை
முதல் தவணை மழையின் சில  படங்கள். 

இத்துனை  ஆழத்தண்ணீரில்  நிற்பதற்கு  ஒரு  உரம் பாய்ந்த  நெஞ்சும், கடமையை  நேசிக்கும்  பண்பும் வேண்டும். 

மலர்தருவின் வணக்கங்கள்  இவருக்கு 

Comments

  1. எங்களின் வணக்கண்களும் தோழரே!

    ReplyDelete
  2. காவலரின் உறுதியும் கடமை உணர்வும் பாராட்டத்தக்கது!

    ReplyDelete

Post a Comment

வருக வருக