அலெக்ஸ் பாண்டியன்ஒரு படம் ஆயிரம் வார்த்தைகளுக்கு சமம்.

கார்த்தியின் இந்த ஸ்டில் ஒன்றே படத்தை பற்றி சொல்லாமல் சொல்கிறதாக படுகிறது.சாரி நோ கமெண்ட்ஸ்

Comments

Popular posts from this blog

Thaaraa Bharati (1947-2000) from yahoo voices...

ஆசிரியர் தின சிறப்பு கட்டுரை